1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Makramy na blokowisku działający pod adresem internetowym www.makramynablokowisku.pl prowadzony jest przez Magdalenę Karkusiewicz-Okła, prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw, NIP 6631852164 REGON 383460874.

Siedziba firmy:
Ul. Spółdzielcza 24/27
26-110 Skarżysko-Kamienna

2. Definicje

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Makramy na blokowisku
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.makramynablokowisku.plUmowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Produkt– dostępna w sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a sprzedającym
Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu- umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. Kontakt ze sprzedawcą

Nr telefonu : 667 209 710

4. Składanie zamówień, wysyłka, okres realizacji zamówienia

Zamówienia przyjmowane są drogą mailową, telefoniczną bądź poprzez poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy. Zamawiać można zarówno widoczne w sklepie produkty o określonych już cechach, takich jak rozmiar, kolor czy wzór, ale i indywidualne projekty, dostosowywane do gustu klienta. W tym celu należy skontaktować się z właścicielem sklepu i dokonać ustalenia wyglądu, rozmiaru a także ceny produktu. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem i wiąże się z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. Klient zobowiązuje się do przesłania na konto Sprzedającego umówionej uprzednio kwoty – może być to suma całego zamówienia bądź zadatek. W przypadku wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie złożonego już zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia klienta i zwrotu zapłaconych kosztów, pod warunkiem, że to Sprzedający ponosi winę za niemożność wykonania projektu. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem kuriera DPD bądź InPost , koszt przesyłki wynosi 15zł. Czas realizacji wykonania makramy do 21 dni roboczych. Czas wysyłki wykonywanych ręcznie gałęzi do 10 dni roboczych , czas wysyłki pozostałych próduktów ( sznurki, korale, breloki itp ) do 5 dni roboczych.  Czas realizacji zamówień indywidualnych i projektów specjalnych omawiany jest przed dokonaniem płatności i zależy on od ilości zakupionych produktów, czasu potrzebnego na ich stworzenie oraz innych projektów Sprzedającego, który zobowiązany jest do wysyłki produktów w omówionym wcześniej terminie. Jeśli z nieprzewidzianych powodów przesyłka opóźni się, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Klienta.

WYSYŁKA ZAGRANICZNA :

Sprzedawca wysyła swoje produkty do wielu krajów Unii Europejskiej, m.in, do : Niemiec, Austrii, Czech, Belgii, Holandii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Irlandii . Koszt wysyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie. Wysyłka w cenie 15 zł obejmuje jedynie tereny Polski. W celu ustalenia ceny wysyłki do danego kraju Sprzedawca prosi o kontakt.

5. Polityka zwrotów

Sklep Makramy na blokowisku akceptuje zwroty bez podania konkretnej przyczyny. Klient może w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od umowy, a kolejne 14 dni ma na odesłanie towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania produktów , które zostały przez klienta zniszczone, uszkodzone bądź w jakikolwiek sposób użytkowane. Koszty odesłania towaru do sklepu pokrywa Kupujący. Aby dokonać zwrotu produkt w stanie idealnym należy zapakować do odpowiednio zabezpieczonej paczki. Paczkę należy zaadresować na adres: Magdalena Karkusiewicz-Okła, ul. Spółdzielcza 24/27, 26-110 Skarżysko – Kamienna

6. Reklamacje

Klient ma prawo do reklamacji towaru wadliwego bądź niezgodnego z opisem. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się od zgłoszenia tego faktu mailowo, telefonicznie bądź pisemnie na adres firmy. Konieczne jest nadesłanie zdjęć pokazujące np. uszkodzenie towaru. Twórca zapewnia rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta twórca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

7. Płatności:

Płatności za zakupiony towar należy dokonać na konto 84 1160 2202 0000 0003 8116 1277. Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość zapłaty za pobraniem bądź dzięki systemowi PayPal. Istnieje możliwość wysyłki towaru zagranicę , w celu ustalenia szczegółów takich jak koszty takiej wysyłki należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

8. Polityka prywatności:

Dane Klientów sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym. Korzystanie ze sklepu internetowego www.makramynablokowisku.pl oznacza akceptację powyższego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych). W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Regulamin sklepu internetowego www.makramynablokowisku.pl wchodzi w życie z dniem 03.10.2019